Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Φιλανθρωπικές δράσεις

Φιλανθρωπικές δράσεις

Εκτύπωση E-mail

Ευχαριστήρια επιστολή από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών "Πόρτα ανοιχτή"

Ευχαριστούμε τους μαθητές μας και τους γονείς τους για τη γενναιόδωρη προσφορά τους!

2022 03 22 filanthropikes


Καλέστε μας

210 9904010