Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Δημιουργία – Έκφραση

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας παίζουν τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο, τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσικοκινητική Αγωγή και τη Μουσική.

ekfrasi

Η συμμετοχή των παιδιών μας σε δημιουργικές – καλλιτεχνικές – ψυχοκινητικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους προσπάθειας και της συνολικής τους ανάπτυξης.

Καλέστε μας

210 9904010