Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Σχολικά Λεωφορεία

Η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους γονείς ή από σχολικά λεωφορεία.

Η πρωινή προσέλευση θα γίνεται από τις 07:30 έως τις 09:00 και η απογευματινή αποχώρηση στις 14:05 ή στις 16:30. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν να φέρνουν και να παίρνουν το παιδί τους από το νηπιαγωγείο σε αυτές τις συγκεκριμένες ώρες.

Τα σχολικά λεωφορεία παραλαμβάνουν και επιστρέφουν τους μαθητές στο σημείο που υποδεικνύουν οι γονείς και σε ώρες που καθορίζονται σε συνεννόηση με το γραφείο κίνησης. Τους μαθητές παραλαμβάνουν από το σχολείο ή από το σχολικό λεωφορείο οι γονείς τους ή άλλα άτομα τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει οι γονείς για αυτό με έγγραφό τους προς το σχολείο. Οποιοδήποτε άλλο άτομο θελήσει εκτάκτως να παραλάβει μαθητή, θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα και να εξασφαλίσει γραπτή εξουσιοδότηση του κηδεμόνα.

Καλέστε μας

210 9904010