Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο νηπιαγωγείο «Δελασάλ» φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου έχει ως βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά είναι εμπλουτισμένο με παιδαγωγικές δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί και προστεθεί από το σχολείο μας.

Πιο συγκεκριμένα, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ώρες Μουσικοκινητικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Εικαστικών.

programma spoudon nip

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θεματολόγιό της και να τροποποιήσει τον ημερήσιο προγραμματισμό της σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης της και την ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας.

Οι ελεύθερες δραστηριότητες, το παιχνίδι και το παραμύθι διανθίζουν καθημερινά το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευσή τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, έχουμε φτιάξει ένα ευέλικτο καθημερινό πρόγραμμα, το οποίο, εκτός από τις ώρες φαγητού, είναι δυνατόν να αλλάζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμίες των παιδιών.

Απαραίτητη προέκταση και συνέχεια της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκκλησιασμοί, οι παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων καθώς και οι θρησκευτικές και επετειακές εορτές.

Καλέστε μας

210 9904010