Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Ο ρόλος της Ψυχολόγου - Συμβούλου

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες, η ύπαρξη ψυχολόγου - συμβούλου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη και την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, στο νηπιαγωγείο μας υπηρετεί σχολική ψυχολόγος, στην οποία μπορούν να απευθύνονται γονείς και παιδιά κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Η σχολική ψυχολόγος:

  • βοηθάει τα παιδιά να προσαρμόζονται στο σχολικό περιβάλλον, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις διάφορες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν,
  • συμβάλλει στη διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος μέσα στον σχολικό χώρο, όπου ενισχύει την ψυχική υγεία των μαθητών,
  • εντοπίζει ποικίλα προβλήματα που έχουν τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία και συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους (άγχος, φόβος αποχωρισμού, ανταγωνιστικές σχέσεις αδερφών και γενικά θέματα που αφορούν στο μεγάλωμα του παιδιού, σε θέματα διαπαιδαγώγησης, συμπεριφοράς κλπ.),
  • συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το διοικητικό προσωπικό, για να αντιμετωπίζονται από κοινού δύσκολες καταστάσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν στον χώρο του σχολείου,
  • οργανώνει κύκλο σεμιναρίων για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, με θέματα που αφορούν στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και υγεία των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Καλέστε μας

210 9904010