Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Συνεργασία - Επικοινωνία Σχολείου & Οικογένειας

Στο νηπιαγωγείο «Δελασάλ» επενδύουμε στις σχέσεις σχολείου και οικογένειας, διότι πιστεύουμε ότι η αρμονική συνεργασία μεταξύ τους εξασφαλίζει το πλαίσιο σταθερότητας που είναι απαραίτητο για τη σωστή διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Ανταποκρινόμενοι στα ωράρια των γονέων, προσφέρουμε τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων κατά τη διάρκεια πρωινών ή απογευματινών συναντήσεων. Αν προκύψει κάποιο έκτακτο θέμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη νηπιαγωγό μέσω της γραμματείας του σχολείου.

connect
Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται επίσης μέσα από την ηλεκτρονική μας σελίδα. Μέσα από το διαδικτυακό τόπο του σχολείου μας, κάθε γονέας με χρήση προσωπικού κωδικού μπορεί να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα των παιδιών, τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μέσω ηλεκτρονικού ημερολογίου, να ενημερώνεται και να βλέπει φωτογραφίες από εκδηλώσεις.

Καλέστε μας

210 9904010