Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Επικοινωνία με τους Εκπαιδευτικούς

Το σχολείο μας επενδύει στη συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των μαθητών.

Η επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με συναντήσεις κάθε εβδομάδα στο χώρο του νηπιαγωγείου, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
  • Τηλεφωνικά, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
  • Για έκτακτες περιπτώσεις, τηλεφωνικά, μέσω της γραμματείας.

Καλέστε μας

210 9904010