Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Γλωσσική & Νοητική Ανάπτυξη

Μέσα από θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας τα παιδιά αναπτύσσουν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο και έρχονται σε επαφή με βασικές μαθηματικές έννοιες. Συζητούν με τη νηπιαγωγό και τους συμμαθητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν ποιήματα, αινίγματα, γλωσσοδέτες.

glossiki anaptuksi

Κάνουν γλωσσικά παιχνίδια, ενθαρρύνονται να διηγούνται, να περιγράφουν, να διαβάζουν βιβλία, ώστε κατάλληλα προετοιμασμένα να καταστούν ικανά να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της Α΄ Δημοτικού, κάνοντας το πρώτο μικρό τους βήμα για το μεγάλο, στη συνέχεια, άλμα στο συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης.

Καλέστε μας

210 9904010