Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Επιστημονικοί κλάδοι

Στη Σχολή μας, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, τα διδασκόμενα μαθήματα βρίσκονται στην εποπτεία και στην οργάνωση των Επιστημονικών Κλάδων, την ευθύνη των οποίων έχουν καθηγητές που ονομάζονται Υπεύθυνοι των Κλάδων. 

 • Επιστημονικός Κλάδος Θεολογίας (ΠΕ01)
  Υπεύθυνος: κ. Θωμάς Μαμνιόγλου
 • Επιστημονικός Κλάδος Φιλολογικών Σπουδών (ΠΕ02)
  Υπεύθυνος: κ. Μαρία Νικολούτσου
 • Επιστημονικός Κλάδος Μαθηματικών (ΠΕ03)
  Υπεύθυνος: κ. Μιχάλης Στρατιδάκης 
 • Επιστημονικός Κλάδος Φυσικών Σπουδών (ΠΕ04)
  Υπεύθυνος: κ. Σπύρος Γκίζας
 • Επιστημονικός Κλάδος Γαλλικών Σπουδών (ΠΕ05)
  Υπεύθυνη: κ. Μαρία Παπαδάκη
 • Επιστημονικός Κλάδος Αγγλικών Σπουδών (ΠΕ06)
  Υπεύθυνη: κ. Δέσποινα Σταθοπούλου
 • Επιστημονικός Κλάδος Εικαστικών (ΠΕ08)
  Υπεύθυνη: κ. Ειρήνη Δούναβη
 • Επιστημονικός Κλάδος Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών (ΠΕ10)
  Υπεύθυνη: κ. Αγγελική Γεωργατζά
 • Επιστημονικός Κλάδος Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
  Υπεύθυνη: κ. Γεωργία Κορολή
 • Επιστημονικός Κλάδος Μουσικών Σπουδών (ΠΕ16)
  Υπεύθυνη: κ. Ελένη Σολωμού
 • Επιστημονικός Κλάδος Πληροφορικής (ΠΕ86)
  Υπεύθυνη: κ. Σταυρούλα Μαυρομματάκη

Καλέστε μας

210 9904010