Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Μεθοδολογία-Στόχοι

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Λύκειο έχει απώτερο στόχο:

 • την ενθάρρυνση και προτροπή των μαθητών μας για την οριοθέτηση ενός διδακτικού στόχου
 • τη συλλογική προσπάθεια διδασκόντων και διδασκομένων για την υλοποίησή του
 • τον εφοδιασμό των μαθητών μας με γνώσεις γενικής παιδείας μέσα από πολλαπλά μαθησιακά ερεθίσματα που αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης προσωπικότητας
 • τη διερεύνηση των κλίσεων των μαθητών και την παράλληλη βελτιστοποίησή τους με την παροχή γνώσεων και τη συστηματική εξάσκησή τους, ώστε να διευκολυνθούν στην επιλογή κλάδου σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε:

 • την έγκαιρη ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών αλλαγών στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, καθώς και την οργανωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή τους
 • τη διδασκαλία των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές
 • την παροχή πρόσθετων φυλλαδίων οργάνωσης και εξάσκησης της διδασκόμενης ύλης
 • την έγκαιρη ολοκλήρωση της εξεταζόμενης ύλης (κυρίως στη Γ΄ Λυκείου)
 • τη διενέργεια τεστ προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Έτσι, τα μεγάλα ποσοστά που πετυχαίνουν οι μαθητές μας σε σχολές πρώτης επιλογής δικαιώνουν τόσο τις δικές τους προσπάθειες όσο και τις προσπάθειες του σχολείου.

Στην προσπάθειά μας αυτή, βοηθοί και συμπαραστάτες των μαθητών και του σχολείου είναι οι γονείς. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται κατά πολύ από τη δική τους συμπαράσταση.

Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε:

 • τη συνεργασία της διεύθυνσης του Λυκείου με την οικογένεια των μαθητών για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων
 • την έγκαιρη ενημέρωσή τους για τη σχολική διαδικασία και τη φοίτηση
 • τη διαρκή ενημέρωσή τους για την πρόοδο των παιδιών τους.

Παράλληλα με το αμιγώς εκπαιδευτικό έργο, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές μας:

 • να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες με συμμετοχή σε ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να ενημερωθούν για τις προοπτικές των σχολών που θα επιλέξουν, καθώς και για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους,
 • να αξιολογήσουν τις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους σε συνάρτηση με τον πνευματικό τους εφοδιασμό και το χαρακτήρα τους μέσα από επιστημονικά, πιστοποιημένα κριτήρια (test) επαγγελματικού προσδιορισμού που διενεργεί η Σχολή μας στις τάξεις του Λυκείου
 • να δεχτούν την ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στη σχολική ζωή από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης της Σχολής
 • να ολοκληρώσουν την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, αποκτώντας διπλώματα όπως το Sorbonne C1 και C2, που θα αποτελέσουν εφόδια για την ακαδημαϊκή τους πορεία.
 • να αναδείξουν και άλλα ενδιαφέροντά τους, συμμετέχοντας:
  • σε πανελλήνιους διαγωνισμούς
  • σε αθλητικές διοργανώσεις
  • στη θεατρική ομάδα
  • στο εργαστήρι λόγου
  • σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
  • σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό
  • σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών με πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μετά την οικογένεια, το σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος, όπου ο έφηβος, όχι μόνο θα αποκτήσει γνώσεις, αλλά θα δια-μορφώσει την προσωπικότητά του, ώστε να ατενίζει το μέλλον με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Καλέστε μας

210 9904010