Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Μεσημβρινή ζώνη

Τα Τμήματα Εμπέδωσης της Ύλης που λειτουργούν στη μεσημβρινή ζώνη της Σχολής έχουν στόχο:

  • να διδάξουν στους μαθητές του Γυμνασίου τη μεθοδική μελέτη και προσέγγιση της διδακτέας ύλης, ώστε να καταστήσουν δημιουργική και παραγωγική την εξέλιξή τους στο σχολείο
  • να επιλύσουν πιθανές απορίες που μπορεί να έχουν οι μαθητές σε σχέση με την κατανόηση της ύλης και την εφαρμογή της σε ζητούμενες ασκήσεις
  • να συμβάλουν στη βαθύτερη κατάκτηση της ύλης με επιπλέον ασκήσεις, ώστε να προάγουν την επίδοσή του μαθητή.

Τα τμήματα που θα σχηματιστούν θα είναι ολιγομελή, των 5-6 ατόμων, ώστε να γίνεται εξατομικευμένη παρακολούθηση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Εμπέδωσης της Ύλης περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα της διδακτέας ύλης (Γλώσσα Νέα και Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες), στα οποία είναι απαραίτητο να τεθούν οι κατάλληλες βάσεις, προκειμένου ο μαθητής να βαδίσει ευκολότερα την πορεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τελικό στόχο την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο τμήμα σπουδών και τη σχολή που επιθυμεί.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η σχολή μας είναι δίπλα στους μαθητές με τη παροχή φροντιστηριακού προγράμματος διδασκαλίας. Έμπειροι καθηγητές, σε συνεργασία με τη πρωινή ζώνη, μέσα από ατομικές και συλλογικές διαδικασίες μάθησης προωθούν την αυτενέργεια και ανατροφοδοτούν, καλύπτουν τα κενά μάθησης και καθοδηγούν τους μαθητές προς επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων.    Οι μαθητές συμμετέχουν σε τρίωρα προγραμματισμένα διαγωνίσματα που διοργανώνονται σε τρεις κύκλους σε όλο το σχολικό έτος.
Στόχος μας να συμβάλουμε καθοριστικά στην προσπάθεια των μαθητών μας να πραγματοποιήσουν επιτυχημένα την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

pdfΕΝΤΥΠΟ_ΕΠΙΛΕΓΩ_SAINT-PAUL_2023-2024

Καλέστε μας

210 9904010