Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Σχολική Ψυχολόγος

Κέντρο Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Στήριξης

Η Ελληνογαλλική σχολή Πειραιά « O Aγιος Παύλος» στο πλαίσιο της ανάπτυξης θεσμών για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των εφήβων, δημιούργησε τον Σεπτέμβριο του 2001 το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Έκτοτε, συνεχίζει απρόσκοπτα να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού.

Υπεύθυνη Ψυχολόγος: κα Κιούση Μαρία

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι:

  • Η ατομική συμβουλευτική και στήριξη σε κρίσιμες περιόδους της σχολικής, συναισθηματικής, κοινωνικής και ενδοοικογενειακής ζωής των μαθητών.
  • Η εκτίμηση γνωστικών και συναισθηματικών δυσκολιών.
  • Η βοήθεια στην οργάνωση της μελέτης σε μαθητές που εμφανίζουν άγχος και δυσκολίες συγκέντρωσης.
  • Η ενημέρωση και καθοδήγηση των γονέων, προκειμένου να προωθηθούν στις αρμόδιες δομές υγείας, όταν ανιχνευθούν συναισθηματικές ή γνωστικές δυσλειτουργίες και να διεκδικήσουν ενημέρωση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση.
  • Η συμβουλευτική ενημέρωση γονέων σε θέματα μηχανισμών αντίδρασης και συμπεριφορών που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της εφηβείας.
  • Η επαγγελματική συμβουλευτική και η χρήση κλιμάκων, προκειμένου να διερευνηθούν οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και οι δυσκολίες στην λήψη απόφασης για την επιλογή του επαγγέλματος.

Καλέστε μας

210 9904010