Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Ξένες γλώσσες

Στην Ελληνογαλλική Σχολή “Saint-Paul” δίνεται μεγάλη σημασία στην καλή εκμάθηση και χρήση δύο ξένων γλωσσών, των Γαλλικών και των Αγγλικών, που διδάσκονται διεξοδικά και πολύωρα στο βασικό του πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές του να κατακτήσουν και άλλες γλώσσες, όπως τα Γερμανικά και Ισπανικά. Προάγοντας τη γλωσσομάθεια ετοιμάζει νέους πολίτες, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, δίνοντας τους τη δυνατότητα για σπουδές, επαφές και δραστηριοποίηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Αγγλικά

Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο “Saint-Paul” με εντατικό ωράριο προσαρμοσμένο στο επίπεδο κατάκτησης της από τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να μπορούν να θέσουν και να πετύχουν τον ατομικό τους στόχο.

Τα διπλώματα που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μέχρι την Γ΄ Γυμνασίου είναι:

  • Το Cambridge English FCE και το ECCE of Michigan (Lower) – B2

Οι μαθητές που θα κατακτήσουν το δίπλωμα του (Lower) – B2 μπορούν να ακολουθήσουν τα ενισχυτικά μεσημβρινά μαθήματα Αγγλικών στο Λύκειο για να αποκτήσουν τα διπλώματα:

  • Το Cambridge English CPE και το ECPE of Michigan (Proficiency) – C2

Το πολύωρο πρόγραμμα διδασκαλίας που παρέχεται σε εβδομαδιαία βάση και η εξάσκηση του προφορικού λόγου από αγγλόφωνους καθηγητές, επαρκεί ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τη αγγλική γλώσσα για να τη χρησιμοποιούν με ευχέρεια, να γνωρίσουν τον αγγλικό πολιτισμό και να πιστοποιήσουν αυτή τους τη γνώση μέσω των διπλωμάτων γλωσσομάθειας.

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ενισχύεται μέσω της χρήσης της σε πολιτιστικές δράσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, διαθεματικές εργασίες αλλά και ταξίδια σε αγγλόφωνες χώρες, στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών (projects) ή ανταλλαγών.

Γαλλικά

Η Γαλλική γλώσσα στη Σχολή “Saint-Paul” αποτελεί την κύρια ξένη γλώσσα που διδάσκεται στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι μαθητές διδάσκονται τη γλώσσα ανάλογα με το επίπεδό τους και τον ατομικό τους στόχο.

Τα διπλώματα που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μέχρι τη Β’ Λυκείου είναι:

  • Το Delf A1
  • Το Delf A2
  • Το Delf B1
  • Το Delf B2
  • Το Sorbonne C1 (FOU)
  • To Dalf C2

Το πολύωρο πρόγραμμα διδασκαλίας που παρέχεται σε εβδομαδιαία βάση επαρκεί ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τη γαλλική γλώσσα για να τη χρησιμοποιούν με ευχέρεια, να γνωρίσουν τον γαλλικό πολιτισμό και να πιστοποιήσουν αυτή τους τη γνώση μέσω των διπλωμάτων γλωσσομάθειας που παρέχονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (IFG).

Η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας ενισχύεται μέσω της χρήσης της σε πολιτιστικές δράσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, γαλλικές μελωδίες αλλά και ταξίδια σε γαλλόφωνες χώρες, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με γαλλόφωνους συνομηλίκους τους.

Κινέζικα

Με το ένα πέμπτο, σχεδόν, του παγκόσμιου πληθυσμού να ομιλεί την Κινεζική γλώσσα, καταδεικνύεται, επιπλέον, πόσο σημαντική είναι η εκμάθησή της. Αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την εύρεση προνομιακής θέσης στον χώρο εργασίας. Συγχρόνως, γυμνάζεις τον νου σου, καθώς τα ιδεογράμματα της κινεζικής γλώσσας καλλιεργούν και οξύνουν τη φαντασία και τη δημιουργική σκέψη! Η σχολή μας αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης δημιούργησε τμήματα προετοιμασίας διπλωμάτων στη Κινεζική γλώσσα.

pdfΕΝΤΥΠΟ_ΕΠΙΛΕΓΩ_SAINT-PAUL_2023-2024

 

Καλέστε μας

210 9904010