Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Στη βαθμίδα του Λυκείου, σημαντική θέση έχει ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα επιλογής σπουδών και καριέρας γίνεται με πολλούς τρόπους:

  • Πιστοποιημένο πρόγραμμα ανίχνευσης επαγγελματικών κλίσεων που παρέχεται από τη σχολική ψυχολόγο. Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές επί δύο ημέρες καλούνται να συμπληρώσουν ποικίλα ερωτηματολόγια τα οποία αξιολογούνται από την εξειδικευμένη σε θέματα Σ.Ε.Π. σχολική ψυχολόγο και παρουσιάζονται σε ειδικές συνεδρίες τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς τους.
  • Ετήσιες ημερίδες Σ.Ε.Π. στις οποίες ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι γονείς μαθητών μας ή απόφοιτοι της Σχολής, ενημερώνουν μία ολόκληρη ημέρα τους μαθητές για τις πραγματικές συνθήκες και προοπτικές του επαγγέλματός τους. Οι μαθητές του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάθε φορά τέσσερα πάνελ επαγγελματιών από τα οχτώ προσφερόμενα. Έτσι, μπορούν κατά την τριετή τους φοίτηση στο Λύκειο να αποκτήσουν μια καθαρή και ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε επαγγελματικό χώρο.
  • Επισκέψεις γνωριμίας όλων των τάξεων του Λυκείου σε σχολές και ιδρύματα των Πανεπιστημίων και του Πολυτεχνείου που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι μαθητές μπορούν να έχουν διαφορετική επιλογή κάθε χρονιά.
  • Συζητήσεις, ενημερώσεις και εξατομικευμένες συνεδρίες των μαθητών με την εξειδικευμένη σε θέματα Σ.Ε.Π. σχολική ψυχολόγο.
  • Οδηγός σταδιοδρομίας 

Καλέστε μας

210 9904010