Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Διαγωνισμός Συλλαβισμού και Ορθογραφίας

Το σχολείο μας, από το σχολικό έτος 2015-16, διοργανώνει Διαγωνισμό Συλλαβισμού – Ορθογραφίας για τους μαθητές των τάξεων Ε’ και Στ’. Στόχος του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την αξία της ελληνικής γλώσσας, να εκτιμήσουν τη μοναδικότητά της και να κατανοήσουν τον σημαντικότατο ρόλο της γραμματικής και της ορθογραφίας.

Οι μαθητές διαγωνίζονται προφορικά στην ορθογραφία, τον συλλαβισμό και την αναγνώριση της γραμματικής λειτουργίας λέξεων, οι οποίες επιλέγονται με κλήρωση από τράπεζα λέξεων.

tecnicas cualitativas isd 3

Καλέστε μας

210 9904010