Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Απογευματινή Ζώνη

Κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής ζώνης το σχολείο μας παρέχει στους μαθητές του μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές συμπληρώνουν τη βασική εκπαίδευση και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρίσματα των μαθητών μας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που προσφέρει το σχολείο μας στην μεσημεριανή ζώνη και να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτές.

Καλέστε μας

210 9904010