Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Φιλαναγνωσία

Το πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας πραγματοποιείται με τη συνεργασία των τριών λασαλιανών σχολείων της Ελλάδας, από την Β’ έως την Στ’ τάξη.

Βασικός στόχος του είναι η δημιουργία ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση βιβλίων, η εδραίωση φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο, η ουσιαστική επαφή των παιδιών μας με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς, η καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών μας και η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τους με την ενίσχυση της ομαδικής συμμετοχής.

Κάθε χρόνο προτείνονται στους μαθητές επιλεγμένα βιβλία, τα οποία διαβάζουν και μελετούν λογοτεχνικά με την καθοδήγηση των δασκάλων. Οι μαθητές επισκέπτονται τακτικά τη σχολική βιβλιοθήκη, εκπονούν εργασίες και συζητούν με τους συγγραφείς των βιβλίων που επισκέπτονται το σχολείο.

Το τελικό στάδιο του προγράμματος Φιλαναγνωσίας αποτελεί ο διαγωνισμός ανάγνωσης λογοτεχνικού βιβλίου «Ταξίδι με το βιβλίο», που διενεργείται ταυτόχρονα και στα τρία σχολεία και οι μαθητές παίρνουν μέρος προαιρετικά, με ατομικές και ομαδικές συμμετοχές.

Childread

Καλέστε μας

210 9904010