Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Ψυχολογική Υποστήριξη

Στο σχολείο μας λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Οι ενέργειες του σχολικού ψυχολόγου έχουν προληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, προσφέροντας παράλληλα αίσθημα ασφάλειας, υποστήριξης και εχεμύθειας στους γονείς. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του ψυχολόγου αφορά κυρίως την ανίχνευση και επισήμανση τυχόν δυσκολιών στη μάθηση, στη συμπεριφορά ή στη συναισθηματική ζωή των παιδιών. psycology

Οι ψυχολογικές υπηρεσίες που παρέχονται στο σχολείο δεν είναι διαγνωστικές ή θεραπευτικές. Το πρώτο στάδιο παρέμβασης είναι η παρατήρηση και αξιολόγηση των περιπτώσεων. Στη συνέχεια διενεργείται συμβουλευτική προς τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς και τλεος, αν είναι απαραίτητο, γίνεται παραπομπή στους αρμόδιους δημόσιους φορείς για περαιτέρω έλεγχο ή αποκατάσταση, πάντα με τη συναίνεση των γονιών.

Καλέστε μας

210 9904010