Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Ξένες Γλώσσες

Οι γλώσσες είναι γέφυρες που ενώνουν τους λαούς και τους πολιτισμούς. Οι σωστές βάσεις στις ξένες γλώσσες είναι προαπαιτούμενο για να γνωρίσουν οι μαθητές μια χώρα και τον πολιτισμό της.
 
Στο σχολείο μας διδάσκονται τα Αγγλικά και τα Γαλλικά από την Α’ τάξη του δημοτικού, σε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί τους μαθητές μας να παρουσιάζονται στα διπλώματα MOVERS και FLYERS των Αγγλικών στην Ε’ και Στ’ τάξη αντίστοιχα και στο δίπλωμα DELFA1 των Γαλλικών στην Στ’ τάξη. Για την Ε’ και Στ’ τάξη ενισχύεται ο Προφορικός Λόγος στη Γαλλική Γλώσσα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν, να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να βελτιώσουν την προφορά τους.
 
Οι μαθητές της Ε’ τάξης έχουν αναλάβει τη διοργάνωση της γιορτής των ξένων γλωσσών και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς παρουσιάζουν μία θεατρική παράσταση στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά εναλλάξ, με στόχο την εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και τη γνωριμία με τα πολιτιστικά και ιστορικά της στοιχεία.
 
Οι μαθητές της Στ’ τάξης, σε συνεργασία με τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου του "Saint-Paul", συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας, στόχος του οποίου είναι να γνωρίσουν σημαντικά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας και να την αγαπήσουν μέσα από παιχνίδια και δράσεις, όπως η δραματοποίηση και ο διαγωνισμός "Spelling bee".

Αγγλικά

Τα αγγλικά είναι αδιαμφισβήτητα η κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας, μια γλώσσα που χρησιμοποιούν καθημερινά άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, στην εργασία, στα ταξίδια, αλλά και σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ειδικότερα στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πληροφορικής, η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο.

Big Ben
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τη σπουδαιότητά της, η διδασκαλία της στο σχολείο μας αρχίζει από την πρώτη δημοτικού, δίνοντας έμφαση στη βιωματική μάθηση με παιχνίδια μέσα στην τάξη, ιστορίες και τραγούδια. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι, όπως διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές, διαδραστικό λογισμικό που συνοδεύει τα βιβλία, προβολές κ.ά.

Βασικός σκοπός μας, αρχικά, είναι η εξοικείωση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα και τον αγγλοσαξωνικό πολιτισμό. Απώτερος σκοπός μας είναι, όταν οι μαθητές μας φτάσουν στην Ε' και Στ' τάξη, να εξασφαλίσουμε την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge, για την κατάκτηση των διπλωμάτων επιπέδου Α1 και Α2, αντίστοιχα, χωρίς εξωσχολική ενίσχυση. Σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις που διοργανώνει το σχολείο μας, όπως project, ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, παραστάσεις στην αγγλική γλώσσα.

Γαλλικά

Η διδασκαλία των Γαλλικών ξεκινάει στην Α' δημοτικού. Η πρώτη επαφή με τα γαλλικά γίνεται με καθαρά βιωματικό τρόπο. Πρόκειται για μία χρονιά ευαισθητοποίησης κι εξοικείωσης με τη γαλλική γλώσσα, στην οποία δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με λέξεις, τραγούδια, ιστορίες και αργότερα έχουν μια πρώτη γνωριμία με τη γραφή.

Ο πύργος του Άιφελ
Στη Β' δημοτικού, οι μαθητές διδάσκονται ανάγνωση και γραφή. Βασικός στόχος είναι να μπορούν να απαντούν σε πολύ απλές ερωτήσεις γύρω από τη ζωή και το περιβάλλον τους. Η μουσική, το θεατρικό παιχνίδι κι η αφήγηση παραμυθιών αποτελούν βασικά διδακτικά εργαλεία. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εισάγονται σε αρκετές και διαφορετικές κειμενικές μορφές, τις οποίες μαθαίνουν να χειρίζονται τόσο σε επίπεδο κατανόησης κειμένου, όσο και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Ακόμη, διδάσκονται τη γαλλική γραμματική αναλυτικά και με έμφαση στην ολοκλήρωση των γραμματικών φαινομένων. Στόχος μας είναι οι μαθητές στην Στ΄ δημοτικού να κατακτούν την ενότητα Α1 του διπλώματος DELF junior, στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Με την αποφοίτηση τους από το σχολείο, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στα Γαλλικά και να παράγουν με ευκολία ορθό γραπτό και προφορικό λόγο.

Καλέστε μας

210 9904010