Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους»

Η υλοποίηση ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων στο σχολείο συνιστά σημαντικό εργαλείο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών και της σχολικής κοινότητας και δρα μακροπρόσθεσμα.

Για τον λόγο αυτόν εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Πρόκειται για ένα βραβευμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και πρόληψης της ενδοσχολικής βίας. Με την καθοδήγηση της σχολικής ψυχολόγου του σχολείου, πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς εργαστήρια κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση δεξιοτήτων όπως: η ενσυναίσθηση (λ.χ «πώς αισθάνεται ο συμμαθητής μου»), η αναγνώριση αρνητικών πράξεων στον χώρο του σχολείου (λ.χ. κοροϊδίες, χειρονομίες), η παροχή κοινωνικής υποστήριξης («είμαι μαζί σου, δεν είσαι μόνος»), η επίλυση διαφορών (δίκαιες – άδικες λύσεις), η διαχείριση επιθετικών πράξεων στον χώρο του σχολείου (συνεργασία σχολείου – τάξης – δασκάλου – γονέων).

protect

Καλέστε μας

210 9904010