Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Αρχαία Ελληνικά

Οι μαθητές της Στ’ τάξης παρακολουθούν, μία ώρα την εβδομάδα, πρόγραμμα διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών. Στόχος του προγράμματος είναι να καταδειχθεί η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, από την Αρχαία έως τη Νέα Ελληνική, να γνωρίσουν οι μαθητές τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τους εκπροσώπους του, και συγχρόνως, να γίνει πιο ομαλή η μετάβασή τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο.

Acropolis

Καλέστε μας

210 9904010