Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

«Eντοπισμός και Παρακίνηση των υποκινητικών νέων που χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα (IMPACT)»

«Eντοπισμός και Παρακίνηση των υποκινητικών νέων που χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα (IMPACT)»

Εκτύπωση E-mail

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Eντοπισμός και Παρακίνηση των υποκινητικών νέων που χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα (IMPACT)», το οποίο στοχεύει στον εντοπισμό και την παρακίνηση των υποκινητικών νέων που χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή σε ΦΔ και αναπτύσσεται σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και στα αραβικά.

impact   impact2

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται καθημερινά τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης έντασης φυσική δραστηριότητα (ΦΔ). Πολλοί μαθητές βρίσκονται πολύ μακριά από τον στόχο αυτό. Η σχολική φυσική αγωγή (ΦΑ) είναι το μοναδικό πλαίσιο που επιτρέπει τη διάγνωση της υποκινητικότητας και την εφαρμογή στρατηγικών χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά και τους νέους που χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή σε ΦΔ και στον αθλητισμό.

https://www.impactpe.eu/site/index.php/en/


Καλέστε μας

210 9904010