Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Making language learning fun! - Αγγλικό τμήμα

Making language learning fun! - Αγγλικό τμήμα

Εκτύπωση E-mail

What a better way to practise a foreign language than through the use of technology. During the past year, our students had this opportunity.

Not only did they play online revising games, which were created by their teachers, but also they uploaded their own posts in order to revise grammar tenses.

2016252 2503

Η χρήση της τεχνολογίας είναι ένας από τους πιο διασκεδαστικούς τρόπους εξάσκησης μιας ξένης γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα να παίξουν online παιχνίδια γνώσεων στα Αγγλικά, τα οποία δημιουργήθηκαν από τις δασκάλες τους, αλλά και να αναρτήσουν τα δικά τους κείμενα, στο πλαίσιο επανάληψης γραμματικών φαινομένων.

A: letters a-j (learningapps.org)
Abc (Kk-Vv) Words & letters - Teaching resource (wordwall.net)

B: Educandy | Resource
https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php...

Γ1: https://padlet.com/delasallealimoy/kksqwy1vd3kvaz7p
Γ2: https://padlet.com/delasallealimoy/eyk8d49hmrjqeji1
Γ3: https://padlet.com/delasallealimoy/sz0dypn0ny0th4lm


Δ1: https://padlet.com/delasallealimoy/5pht5zsgjadjowvu
Δ2: https://padlet.com/delasallealimoy/redb8kyhm3vplc31
Δ3: https://padlet.com/delasallealimoy/4zed66l1663lug7j


Καλέστε μας

210 9904010