Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Halloween - Αγγλικό τμήμα

Halloween - Αγγλικό τμήμα

Εκτύπωση E-mail

Knock knock.
Who's there?
Halloween with masks and scare.
Trick or treat the kids would say
to get some candy and run away.

Την εβδομάδα που πέρασε, στο μάθημα των Αγγλικών, αναφερθήκαμε στην ιστορία και τις παραδόσεις του Halloween, είδαμε βίντεο, κάναμε κατασκευές και παίξαμε παιχνίδια.

During our lessons the past few days we talked about Halloween. We learnt the history and customs of the day, we watched videos, we made crafts and we played related games.


Καλέστε μας

210 9904010