Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «La Salle» Ελλάδας έλαβε την πιστοποίηση ISO 9001:2015

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «La Salle» Ελλάδας έλαβε την πιστοποίηση ISO 9001:2015

Εκτύπωση E-mail

Το σχολείο μας, καθώς και όλα τα σχολεία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού" La Salle" Ελλάδας, έλαβαν την πιστοποίηση ISO 9001:2015, βεβαιώνοντας ότι όλα τα Σχολεία που ανήκουν στον Οργανισμό τηρούν τις διαδικασίες για τη διασφάλιση ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες τους και, παράλληλα, βελτιώνουν συνεχώς τη λειτουργία τους.

Η διοίκηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «La Salle» Ελλάδας, με αυτή την πιστοποίηση, δεσμεύεται για την εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που προωθούν τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, την αποτελεσματική οργάνωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τη διαχείριση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας που διέπει τη λειτουργία των σχολείων του Εκπαιδευτικού Οργανισμού. Επίσης, δεσμεύεται να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εφαρμογής του Προτύπου, προκειμένου να επιτυγχάνεται στον μέγιστο βαθμό η ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο εναρμονίζεται με τις λασαλιανές εκπαιδευτικές αξίες της υπευθυνότητας, της δικαιοσύνης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και του σεβασμού στον άλλον και στο περιβάλλον και υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση σε όλες τις σχολικές μονάδες του Εκπαιδευτικού Οργανισμού.

Το όραμα των Εκπαιδευτηρίων «La Salle» Ελλάδας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, επικοινωνιακού, εξωστρεφούς και ασφαλούς σχολείου. Ενός σχολείου που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, σήμερα, και εφοδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριές του με τις αξίες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών.

2023 12 11 iso


Καλέστε μας

210 9904010