Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Αποβλέποντας στη βαθύτερη γνωριμία και την ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της, η Γραμματεία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα (Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.) οργάνωσε την 8η Ημερίδα Επιμόρφωσης για το Διδακτικό Προσωπικό των Ελληνογαλλικών Σχολείων, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, με θέμα: «Η ετερογένεια στη σύγχρονη τάξη».

Διαβάστε περισσότερα...

Καλέστε μας

210 9904010