Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Περιβαλλοντική ομάδα - Εισαγωγή στην ανακύκλωση

Περιβαλλοντική ομάδα - Εισαγωγή στην ανακύκλωση

Η Περιβαλλοντική Oμάδα του σχολείου μας εργάζεται καθημερινά για να βοηθήσει όλα τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν από νωρίς τις ευθύνες που έχουν για την ποιότητα του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση για την ποιότητα ζωής.

Διαβάστε περισσότερα...

Καλέστε μας

210 9904010