Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Minecraft: Education Edition

O όμιλος Minecraft: Education Edition αποτελείται από μία σειρά projects, που βασίζονται στην μέθοδο Game Based Learning και υλοποιούνται μέσω του Minecraft: Education Edition και του MakeCode. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές εισάγονται στον κόσμο του προγραμματισμού, της μηχανικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και των επιστημών (STEM).

MINECRAFT1
Το Minecraft: Education Edition είναι η έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού Minecraft, ειδικά σχεδιασμένη για την εκπαίδευση. Μέσα από ένα Game Based περιβάλλον οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν και μελετούν πρόθυμα Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική και πολλά ακόμα μαθήματα. Αναπτύσσουν, επίσης, δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργατική μάθηση και η δημιουργικότητα Είναι ένα παιχνίδι με αναρίθμητες δυνατότητες εξερεύνησης μέσω της κατασκευής αντικειμένων και της επίτευξης εργασιών, ο εκπαιδευτικός κατευθύνει το παιχνίδι, οι μαθητές χρησιμοποιώντας δομικά στοιχεία, κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, όπως τα όργανα του σώματος, οι χημικές αντιδράσεις κ.α., μαθαίνουν να διατυπώνουν αλγόριθμους και να προγραμματίζουν σε ένα οπτικό περιβάλλον. Το Code Builder είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα στο Minecraft: Education Edition που επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν προγραμματισμό. Συνδέεται με εργαλεία, όπως το Scratch, Code.org, και το Microsoft MakeCode.

minecraftxbox

Μέσω του Minecraft: Education Edition, οι μαθητές:

  • Εφαρμόζουν την υπολογιστική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων.
  • Μαθαίνουν βασικές και σύνθετες εντολές και έννοιες προγραμματισμού.
  • Μαθαίνουν να προγραμματίζουν με block εντολές.
  • Αναπτύσσουν λογικές ακολουθίες με την χρήση επαγωγικής και παραγωγικής συλλογιστικής.
  • Αναπτύσσουν τις δεξιότητες της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας.
  • Ανακαλύπτουν έννοιες της μηχανικής, των κατασκευών και της επιστήμης.
  • Σχεδιάζουν και υλοποιούν σύνθετες κατασκευές μέσω κύβων.
  • Αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών.
  • Αναζητούν, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν πληροφορίες.
  • Αναπτύσσουν τη δεξιότητα του προσανατολισμού και τις έννοιες του τρισδιάστατου χώρου.

 To μάθημα είναι δίωρο, γίνεται μία φορά την εβδομάδα και απευθύνεται σε μαθητές από Γ' έως Στ' δημοτικού.

STAR Επιστροφή στις Απογευματινές Δραστηριότητες

Καλέστε μας

210 9904010