Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Ποδόσφαιρο

Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του παιδιού. Αποτελεί μια ουσιαστική λειτουργία στην παιδική ηλικία, επειδή προέρχεται από μια εσωτερική ανάγκη που σπρώχνει το παιδί να ενεργεί, να κινείται και να εκφράζει τη δική του εσωτερική ζωή. Το ποδόσφαιρο, όπως όλα τα παιχνίδια που έχουν κίνηση, αναπτύσσει στα παιδιά τον συντονισμό στις κινήσεις, τη δύναμη, την επιδεξιότητα και δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν πλούσιες κινητικές εμπειρίες.

Τα παιδιά, στη συγκεκριμένη ηλικία, χρησιμοποιούν ως χώρο προπόνησης οποιονδήποτε ελεύθερο χώρο, π.χ. το σπίτι, τον δρόμο, μια μικρή αλάνα, την αυλή του σχολείου κ.ά. Έτσι, τα παιδιά, μέσα από μια παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας, αρχίζουν να αποκτούν τις πρώτες εμπειρίες εξοικείωσης με το άθλημα, σε απλές μορφές τεχνικής, όπως είναι το οδήγημα της μπάλας, το σουτ, η πάσα κτλ.

Τα μαθήματα είναι ωριαία και γίνονται 2 φορές την εβδομάδα.

 

STAR Επιστροφή στις Απογευματινές Δραστηριότητες

Καλέστε μας

210 9904010