Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Eντοπισμός και Παρακίνηση των υποκινητικών νέων που χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα (IMPACT)», το οποίο στοχεύει στον εντοπισμό και την παρακίνηση των υποκινητικών νέων που χρειάζονται περισσότερη συμμετοχή σε ΦΔ και αναπτύσσεται σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και στα αραβικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Καλέστε μας

210 9904010