Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

«Ο Βίκτωρ Ουγκώ και ο Λόρδος Βύρωνας χαιρετίζουν την Ελληνική Επανάσταση» Δράση κλάδων Αγγλικών και Γαλλικών σε συνεργασία με το Δημοτικό «Παιδαγωγική»

Α) «Ο Βίκτωρ Ουγκώ χαιρετίζει την ελληνική επανάσταση»- "Victor Hugo salue la révolution grecque"

Διαδικτυακή δράση στα Γαλλικά μεταξύ των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου του "Saint-Paul" και της ΣΤ΄του Δημοτικού «Παιδαγωγική». Οι μαθητές απαγγέλλουν αποσπάσματα από το έργο του Victor Hugo, σε συνδυασμό με βιογραφικές αναφορές. Μέσα από τη ζωή και τα ποιήματα του σπουδαίου Γάλλου φιλέλληνα για την ελευθερία και τον δίκαιο αγώνα μιας πατρίδας μαχόμενης για την ανεξαρτησία της, οι μαθητές έρχονται σε επαφή τόσο με το γαλλικό ρομαντισμό, όσο και με την ευρωπαϊκή σκέψη.

Στο video που ακολουθεί καταγράφονται οι εργασίες των μαθητών.

 

Β) «Ο Λόρδος Byron χαιρετίζει την Ελλάδα και την Επανάσταση»

Διαδικτυακή δράση στα Αγγλικά μαθητών της Α΄ Γυμνασίου του "Saint-Paul" και της ΣΤ΄ του Δημοτικού «Παιδαγωγική». Οι μαθητές μέσα από τη βιογραφία και το λογοτεχνικό έργο του σπουδαίου Φιλέλληνα ρομαντικού ποιητή έρχονται σε επαφή με τον λογοτέχνη και πνευματικό άνθρωπο, που θυσιάστηκε για την ελευθερία μιας πατρίδας που δεν ήταν δική του.

Στο video που ακολουθεί καταγράφονται οι εργασίες των μαθητών.

 

Καλέστε μας

210 9904010